14. 10. 2011

Projev Jiřího Gutha na konferenci zelených z ČR, Bavorska a Rakouska v Hluboké nad Vltavou 24. září 2011

 

Vážení přátelé, dámy a pánové,

Jménem jihočeských zelených Vás srdečně vítám v našem kraji.

Děkuji vám všem –a nejvíc těm nejvytíženějším z Vás- za zájem.

Potřebujeme Váš zájem a Vaši podporu ze dvou hlavních důvodů:

1) JETE je politický problém. Bohužel mnoho lidí si to dobře neuvědomuje. Zejména v ČR je rozšířený postoj, že o bezpečnosti jaderných elektráren či dokonce o energetické politice jako takové mají rozhodovat především lidé s vysokou kvalifikací. To je ale nebezpečný postoj, protože technokracie, vláda odborníků, není slučitelná s demokracií, vládou lidu. Takzvaná depolitizace je velkým tématem veřejného života v postkomunistických zemích. Čeští nebo přinejmenším jihočeští zelení jsou ale naopak součástí hnutí, které hájí právo suveréna – lidu na předběžnou opatrnost. Každé rozhodnutí sice musí být informované a zdůvodněné, ale především musí být svobodné.

2) JETE je záležitost přímo přinejmenším středoevropská a nepřímo globální. Už jen z fyzikálních důvodů. Spolupracujeme sice s vynikajícími osobnostmi a skupinami (Vereine); ty osobnosti a zástupci těch skupin se ostatně za chvíli představí. Ale upřímně, nezbytně potřebujeme v našem odporu proti JETE -a jaderné energetice- vůbec také podporu ze zahraničí.

To platí ostatně i obecněji, nejen o odporu. Nežijeme přece na ostrově. Bezpečná, efektivní a zelená energetická politika je mimo veškerou diskusi záležitost evropského rozsahu. Možná je to jen dočasné (na cestě k důsledně decentralizované energetice), ale v současné situaci opravdu nezbytné.

Promiňte, následující řečníci o tomto budou mluvit lépe a kvalifikovaněji. Já se vrátím k tomu, že tato akce je pro nás povzbuzením sama o sobě, obecně, ale těšíme se i na ta jednotlivá konkrétní vystoupení. Odpusťte trochu klišé, ale budou pro nás poučením i inspirací.

Je nám ctí, že můžeme hostit takovou akci a tolik vynikajících… Nemám moc rád válečné metafory; snad se neurazíte, když vás neoznačím jako spolubojovníky, ale raději jako spolupracovníky. Mimochodem, čeká nás ještě spousta práce. S elánem, jaký předvedla paní Artmannová při organizaci této informační cesty, můžeme tu práci úspěšně zvládnout.

Děkuji vám za pozornost.