19. 11. 2012

Rada krajské organizace schválila na své schůzi 19. listopadu 2012 následující stanovisko.

 

 

Rada jihočeské krajské organizace SZ vítá zájem středoškoláků o veřejné dění a podporuje je v tom, že chtějí účastnit rozhodování o krajské politice. Oceňuje projevy jejich občanské aktivity i s ohledem na to, že většinou ještě nemají aktivní volební právo.

Pokud se týče oblasti školství, na rozdíl od KSČM:

  • zelení nechtějí neúměrně podporovat odborné školství na úkor všeobecného (gymnázií). Nechtějí administrativně nebo ekonomicky omezovat možnost studia na gymnáziích, respektive na maturitních oborech. Tu možnost má mít každý zájemce k tomuto studiu způsobilý.
  • zelení odmítají paušální „zachování systému speciálních škol v kraji“. Chtějí kapacitu těchto škol postupně (!) snižovat až k jejich případné proměně na školy hlavního vzdělávacího proudu. Žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami mají být zásadně integrováni do hlavního vzdělávacího proudu. Všechny školy zajišťující integraci na to musejí být připraveny zejména materiálně a personálně. Například zřízením dostatečného počtu míst asistentů, popřípadě psychologů ve školách, a zajištěním potřebné dodatečné kvalifikace všech pedagogů, kteří se na integraci podílejí.

Podobné tendence, které prosazuje jihočeská KSČM, kritizovali zelení i v dosavadní školské politice kraje, a to bez ohledu na konkrétní osobu, která byla za školství v radě kraje odpovědná, a její politickou příslušnost.