Předseda krajské organizace:

já

Filip Holzer

„Politika a leadership není o kontrole, ani o řízení lidí, ale o zapojení veřejnosti do racionální diskuze, o inspirování, o rozvíjení lidí a jednání s lidmi s respektem, který si všichni do jednoho zaslouží. Jsem přesvědčen, že v lidské přirozenosti je mnoho pozitivních stránek a že lidé mají potřebu vytvářet prostředí, ve kterém žijí. Stát není proti Vám, ani to není firma, ale jste to Vy sami. Pokud Vám není veřejné dění lhostejné, přidejte se!“

kontaktholzerfilip@gmail.com images tel. 721 361 097

 

 

 

Místopředsedové krajské organizace:

Dana Kuchtová

Dana Kuchtová

„Pocházím z Českého Krumlova, města, které miluji, kam se stále vracím a kde mám trvalé bydliště. Původním povoláním jsem středoškolská učitelka, působila jsem na Jazykové škole v Českých Budějovicích, na Gymnáziu a na SUPŠ Sv. Anežky v Českém Krumlově. Spoluzakládala jsem sdružení Jihočeské matky, v této nevládní organizaci jsem několik let pracovala na protijaderných projektech. V současné době jsem ředitelkou školského zařízení – Dětského domova v Klánovicích v Praze 9. Za Stranu zelených jsem působila ve funkci místostarostky Českého Krumlova a ministryně školství v roce 2007. Věci veřejné mi ani nadále nejsou lhostejné, politika je mým oblíbeným koníčkem. Byla jsem ve svém životě členkou jediné strany, Strany zelených. Její program považuji za nejlepší pro lidi i pro Zemi.  Věřím, že Strana zelených bude úspěšnou stranou. Jsem nyní místopředsedkyní jihočeské krajské organizace Strany zelených, kde se budu věnovat tématům školským, sociální oblasti a energetice. „

Ing. Tereza Müllerová

Tereza Müllerová

„V současné době žiji na venkově u Netolic, kde se starám s partnerem a dětmi o malé hospodářství. Aktivně se zabývám ochranou přírody a krajiny, ochranou zvířat, trvale udržitelným hospodářstvím, lidskými právy – nyní zejména (avšak nejen) právy rodičovskými (právo na přirozené porody a humánní zacházení s ženami a jejich dětmi při a po porodu, svobodnou volbu v očkování a před/školním vzdělávání dětí), občanskými právy, občanskou společností a kulturou (jsem zakladatelka a bývalá organizátorka Budějovického Manifestu, multikulturního festivalu v ČB a Evropského dne proti rasismu v ČB). Svoboda pro mne není jen prázdné slovo, za její naplnění je třeba stále bojovat!“

 

Další členové krajské rady:

Snímek obrazovky 2016-05-04 v 16.17.33

Ondřej Šanda

„Chtěl bych, aby se občanům Jihočeského kraje lépe žilo. V mnoha věcech můžeme místním lidem pomoci radou nebo tím, že s nimi budeme mluvit a řešit jejich problémy. Mělo by být např. samozřejmostí, že funguje veřejná integrovaná doprava. Není v pořádku, aby do některých obcí o víkendu vůbec nezajížděl autobus. Vzorem v integrované veřejné dopravě nám může být např. Jihomoravský kraj.“ 

 

 

 

 

unnamed-2Matouš Šimek

„Jsem absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, učitel biologie a zeměpisu na základní škole a člověk mající zálibu v umění i sportu. Už v dětství mě moc bavilo prozkoumávat a užívat si přírodu. Zvláštní osobní pouto cítím k zádumčivé, ale krásné jihočeské přírodě. A proto mně záleží na tom, aby neztratila svou malebnost a byl v ní dál slyšet křik vodních ptáků, kvákání žab a další důvěrně známé zvuky a vůně. Hodlám se tedy zasadit o efektivní podporu zemědělců a rybářů, kteří mají odpovědnost a odvahu hospodařit extenzivně, tedy s ohledem na přírodu. Jednodušší a přírodě bližší řešení jsou většinou levnější, hezčí a často i efektivnější – ať už se jedná o vodní stavby, turistické atrakce, infrastrukturu aj. Je třeba občanům pomoci zmírňovat všeobecně rozšířené plýtvání (vodou, obaly, kilometry, které najezdí zboží) podporou místních producentů, či využitím dešťové vody v domácnostech. Ty neziskové organizace a občanské iniciativy, které přichází s dobrými nápady a je s nimi dobrá zkušenost, je třeba podporovat, ne na ně svalovat vlastní pochybení a podrážet jim nohy. Zastávám také postoj, že občanská společnost a kulturně činní lidé jsou zárukou, že kultura a genius loci kraje nestagnuje, ale vyvíjí se a politici se nemohou po volbách neprodyšně uzavřít ve svých zasedačkách, jak se v poslední době obyčejně děje.“

 

Krajská revizní komise:

Martin Smolek (předseda)

Helena Nutilová

Anna Lepšová

 

 

Jihočeští zelení na Facebooku

Číslo účtu Krajské organizace: 2100553867/2010 (Fio banka)