24. 6. 2013

Tisková zpráva rady jihočeské krajské organizace Strany zelených z 24. června 2013

 

České Budějovice + Freistadt. Zástupci jihočeské Strany zelených se o víkendu 22.-23. června zúčastnili setkání protijaderných iniciativ u příležitosti Zemské výstavy jižní Čechy – Horní Rakousko ve Freistadtu. Kromě připomenutí historie předchozích více než dvou desítek let společných aktivit na poli odporu proti jadernému nebezpečí diskutovali účastníci i současné možnosti jak zmenšit rizika jaderné energetiky přesahující hranice států.

Příležitosti pro mezinárodní spolupráci v nejbližší době leží na poli připravovaných směrnic Evropské unie. Především té o omezené (!) odpovědnosti provozovatelů jaderných elektráren za jaderné škody. ČEZ, díky českému atomovému zákonu ručí za poškození zdraví a majetku lidí po případné havárii v Temelíně pouhými osmi miliardami korun. Škody ale mohou být výrazně vyšší: odhady po Fukušimě i po Černobylu přesahují čtyři biliony korun (tedy pětisetnásobek českého limitu) a francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii francouzského reaktoru na 10,9 bilionu korun. Zelení dlouhodobě požadují, aby odpovědnost za případnou škodu, nebyla zákonem nijak omezována – stejně jako v jiných sektorech průmyslu.

Chystá se také směrnice sjednocující národní normy na jadernou bezpečnost atomových reaktorů. Zelení odmítají, aby požadavky na ni kopírovaly normy nejbenevolentnějších států. Zátěžové testy evropských jaderných elektráren ukázaly, že bude zapotřebí investovat do posílení jejich jaderné bezpečnosti na 640 miliard korun. Týká se to Dukovan i Temelína. Zelení jsou přesvědčeni, že nejlepší strategií by bylo postupné ukončení provozu těchto technologií z minulého století.

Bylo by velmi nezodpovědné, pokud by vysoce nebezpečný jaderný odpad z českých elektráren měl skončit poblíž společných hranic. Ať již v přírodně velmi cenné oblasti vojenského výcvikového prostoru v Boleticích u Českého Krumlova nebo třeba u Jindřichova Hradce. „Takový krok by otravoval společnou budoucnost Čechů, Rakušanů a Bavorů po statisíce let,“ upozorňuje Dana Kuchtová, členka Předsednictva SZ.

Zelení se zúčastní mezistátního posuzování vlivů návrhu české státní energetické koncepce na životní prostředí, které nedávno začalo. Nechtějí, aby byly v Temelíně postaveny další reaktory. Lepší energetickou budoucnost České republiky lze budovat bez drahých a rizikových jaderných elektráren. „V podstatě nám nezbývá mnoho jiných možností, než se orientovat na obnovitelné zdroje – biomasu, slunce, vítr, vodu a nejspíše i geotermální energii. Pokud umožníme jejich rozvoj i na úrovni budování moderních sítí, jejich tuzemský potenciál postupně umožní přebrat roli uhlí a atomu,“ doplnil energetický expert zelených Edvard Sequens.

 

Další informace mohou poskytnout:

Dana Kuchtová, členka předsednictva Strany zelených a bývalá dlouholetá předsedkyně Jihočeských matek, tel: 608 243 335

Edvard Sequens, radní jihočeské krajské organizace Strany zelených, tel: 602 282 399