9. 6. 2016

vizitka j

 

 Proč volit Zelené

Jsme Zelení – i proto máme péči o jihočeskou krajinu na předním místě. Nejsme proti investicím  a ekonomickému rozvoji, ale ať probíhá zodpovědně, podle pravidel a s ohledem na lidi a na přírodu. Máme rádi krajinu a přírodu v jižních Čechách, za kterou jezdí nejen mnoho turistů z České republiky, ale i ze zahraničí. Nevěříme v neustálý hospodářský růst, neviditelnou ruku trhu ani technologický pokrok, které vše vyřeší. Přejeme si, aby lidé opět nalezli citlivý vztah k přírodě a měli čas na sebe a své blízké. Vadí nám nedůvodně rostoucí sociální a ekonomická nerovnost, vadí nám, že deset procent obyvatel v naší zemi je ohroženo chudobou či už jí propadlo. Dvě třetiny pracujících nedosáhnou na průměrný příjem. Přejeme si, aby v zastupitelstvu  Jihočeského kraje byli také zastupitelé, kteří budou hájit jihočeskou krajinu a sociální práva obyvatel kraje. Takovými zastupiteli mohou být i pro vás kandidátky a kandidáti Strany zelených.

 

Co  navrhujeme a co podpoříme :

 1. Ekologická opatření proti suchu či povodním.
 2. Návrat rekreačního využití jihočeským rybníkům.
 3. Místo pro divokou přírodu v polovině NP Šumava, stop výstavbě rekreačních domů a dalších hotelů a penziónů uvnitř národního parku.
 4. Hromadnou veřejnou dopravu, cyklodopravu a efektivní integrovaný dopravní systém.
 5. Obchvaty obcí a měst (např. obchvat Trhových Svinů nebo v Táboře spojení Tesco – Slapy).
 6. Vyčištění zamořených míst v kraji (např. likvidaci skládky jedů ve Lhenicích).
 7. Rozvoj sociálních služeb pro všechny generace, včetně podpory mladých rodin.
 8. Bezpečnou a decentralizovanou energetiku.

 

Co kritizujeme:

 1. Financování letiště v Č. Budějovicích nebo „olympijského parku“  Rio–Lipno z krajských peněz.
 2. Nedostatečnou spolupráci kraje s obcemi na záměrech, které ovlivňují jejich život (např. plán komunikace „Jižní tangenta II“).
 3. Budování satelitních obytných sídel ve volné krajině.
 4. Umisťování velkoskladů, hypermarketů a betonových ploch na zemědělskou půdu.
 5. Špatnou kvalitu vody v jihočeských rybnících a jejich nedobrý stav.
 6. Přílišný rozvoj masové turistiky na Lipensku (např. návrh stavby lanovky na Hraničník).
 7. Záměr dostavby JETE a zřízení trvalého jaderného úložiště v našem kraji.

 

Podrobnější volební program naleznete na www.jihocesky.zeleni.cz