10. 8. 2014

O hlasy ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2014, ve volebním obvodu č. 15 Pelhřimov, bude za Stranu zelených usilovat náš člen Stanislav Kovář. Je mu 61 let a v politických otázkách se angažuje již od roku 1989. Politiku považuje za vyvrcholení svého úsilí o změnu životního prostředí i společnosti, zejména také o změnu našeho vnímání a hodnocení skutečnosti.

Obvod Pelhřimova zasahuje do Jihočeského kraje i do kraje Vysočina, je to oblast našemu kandidátovi dobře známá a blízká. Všichni jeho předkové totiž pocházeli z Vysočiny a tak tam trávil i velkou část svého dětství. Také v současné době na Vysočině tráví hodně času, a to jak z důvodů pracovních, tak rekreačních, má zde hodně přátel a známých.

Tento region má svá specifika, zvláštní charakter a kouzlo, má také svoje problémy. Okrsek se rozprostírá od Třeboně po Novou Bystřici, přes Jindřichův Hradec až po Pelhřimov a Humpolec. Je to zejména vesnický region, s krásnou krajinou a leckde ještě nedotčenou přírodou. Právě nové možnosti a příležitosti rozvoje tohoto kraje přináší s sebou i rizika devastace a rozkladu. Nemuselo by tomu tak být, pokud by se zde prosadila politika chytrého a udržitelného rozvoje území – politika zelená.

Stanislav Kovář, jako zkušený architekt, urbanista a ekolog, řešil mnoho územních plánů vesnic i měst a debatoval s lidmi, jak by si svoji budoucnost představovali. Věří, že z pomyslné chudoby lze udělat bohatství – vždyť půda, voda a čistý vzduch budou brzy to nejcennější, co budeme potřebovat k životu. Využití přírodních postupů a alternativních přístupů zajistí obnovitelné hospodaření s těmito zdroji.

Náš kandidát se zabývá i dalšími otázkami udržitelnosti venkova, dopravou a dopravní obslužností, energetickou soběstačností, službami, školstvím na venkově i kulturou. Vždy hájí zdravé životní prostředí a kulturní obraz našich sídel jako základní podmínky spokojeného života obyvatel. Razí heslo „budoucnost regionů je v našich rukou“.

Profesně se zaměřuje na ekologické projektování staveb, areálů, sídelních celků. Takovými velkými projekty byl například návrh areálu jihočeského skanzenu do Ševětína, družstevní ekovesničky rodinných domů Nedabyle, Domečkového domova pro seniory v Majdaleně, Centra pro cykloturisty v Holkově nebo muzejní expozice Šumava Karla Klostermanna pro Jihočeské muzeum. Jeho rodinným projektem je realizace ekodomu a přírodní zahrady v Rudolfově, kde se také koná řada osvětových akcí.

Na jeho kandidatuře se shodly krajské konference obou dotčených krajských organizací SZ a jako kandidáta ho potvrdila republiková rada zelených. Na nominačních schůzích představil i svá hlavní témata do volební kampaně – zejména posílení soběstačnosti jak jednotlivců, tak obcí i celého regionu.

Bližší představení kandidáta Strany zelených najdete na jeho osobním webu www.cestamikdomovu.cz nebo na FB stránce stanislav kovar.756. Mailem se s ním můžete kontaktovat na adrese Stanislav.Kovar@zeleni.cz.