2. 9. 2020

NEBUĎME SUCHAŘI

 

Zelení jdou do krajských voleb. Budou mluvit o boji proti suchu.

Jihočeští Zelení sestavili samostatnou kandidátku pro krajské volby. Jejím lídrem se stal Matouš Šimek a záda mu kryje „dvojka“ kandidátky Tereza Müllerová.

Na české politické poměry mladý tandem chce v kampani oslovit tradiční i nové voliče, kteří vnímají potřebu konkrétních opatření k vyšší transparentnosti a účelnosti v dopravě, nakládání s odpady, energetice, vzdělávání i turistickému ruchu. Prioritou je ovšem péče o krajinu, zejména nutnost efektivnějšího zadržování vody. „Jihočeská krajina je největší bohatství našeho kraje. Podle toho k ní musíme přistupovat,“ říká Tereza Müllerová: „I když v posledním měsíci konečně napršelo, nebezpečí vyschlých studní, vyprahlé zemědělské půdy a lesů trvá dál. Chceme prosadit opatření, která by dopady sucha v našem kraji zmírňovala.“

„Naše kampaň každopádně má být svěží a vtipná. Naším heslem je NEBUĎME SUCHAŘI!“ doplňuje ji Matouš Šimek, lídr kandidátky a učitel na základní škole se zkušenostmi s environmentální výchovou, výzkumem chování vody v říčních nivách a prací v Záchranné stanici volně žijících živočichů.

Čelo kandidátky pro volby do Zastupitelstva jihočeského kraje je pozoruhodné i důsledně rovným zastoupením mužů a žen. „Zelení jsou strana, ve které toho ženy mohou hodně dosáhnout. Proto je čelo naší kandidátky postavené pěkně půl na půl“, vysvětluje Šimek. Dokládá to i trendem spolupředsednictví, kdy ve vedení společně působí dvě osobnosti odlišného pohlaví. „Osvědčuje se nám na celostátní úrovni, a nově ho máme i v jihočeském kraji, kde se do čela dostali společně Tereza Müllerová a Stanislav Černý“.