do krajských voleb 2020

 

1. Matouš Šimek

38 let, Třeboň

Matouš Šimek se narodil v Českých Budějovicích a fluktuuje mezi Prahou a Třeboní. Právě na Třeboňsku si zamiloval přírodu, zejména mokřady a vodní ptactvo. Po gymnaziálních studiích vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Karlově univerzitě. Díky diplomové práci o nivě Lužnice se také blíže seznámil s hydrologií. V Třeboni pracoval v neziskové organizaci Český nadační fond pro vydru, kde se zabýval zoologickým výzkumem, ekoporadenstvím, ekologickou výchovou i péčí o zraněná zvířata v rámci provozu Záchranné stanice. Dostával se čím dál blíže k pedagogice, a to prakticky (včetně zajímavé půlroční zkušenosti z Indie) i studijně (dálkově na Jihočeské univerzitě). Momentálně je pedagogickým obojživelníkem v Praze – jeden částečný úvazek má v klasickém a druhý v alternativním školství. Do Strany zelených vstoupil, protože mu konvenoval její důraz na ochranu životního prostředí a na rozmanitost přírodní i kulturní, ale také její program v sociální oblasti. Jako lídr jihočeské kandidátky razí programové téma kvality krajiny a její schopnosti zadržovat vodu. 

 

2. Tereza Müllerová

39 let, Hracholusky

Tereza Müllerová pochází z Benešova u Prahy, ale už ve čtrnácti letech šla studovat Střední veterinární školu v Českých Budějovicích. Několik dalších let pracovala na jedné pražské veterinární klinice, aby se pak do Českých Budějovic vrátila na Jihočeskou univerzitu, kde úspěšně vystudovala inženýrský obor Krajinná ekologie. Poté pracovala při doktorském studiu na oddělení Ekologie lesa Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky, v.v.i. (nyní CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.). Zde se věnovala tématu sledování a predikce hynutí smrku v podmínkách klimatické změny. Zajímá ji ochrana přírody a krajiny a možnosti ochrany přírodních zdrojů. Zároveň se zajímá o problematiku lidských práv, například rodinného práva, a to zejména v oblasti mateřství a rodičovství (svobodná volba péče a respektování práv v těhotenství, při porodu a následně ve výchově a vzdělávání dětí). Spoluzakládala multikulturní festival Budějovický Manifest a Evropský den proti rasismu. Je členkou spolku na ochranu zeleně Pelyněk v Prachaticích. Žije na malém hospodářství u Netolic, kde vychovává dvě dcery a stará se o několik zvířat. Zaměstnaná je jako průvodkyně v Montessori dětské skupině při ZŠ Národní v Prachaticích. Působí rovněž jako laktační poradkyně, lektorka egronomického nošení děti a poradkyně v kontaktním rodičovství.

 

3. Edvard Sequens

54 let, Borovany

Edvard Sequens žije v Borovanech. Je předsedou neziskového sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí v Českých Budějovicích, ve které pracuje jako energetický konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky. Pracoval v Nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a rovněž jako externí poradce ministra životního prostředí. Nyní je členem Výboru pro udržitelnou energetiky Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Svůj čas věnuje také práci sekretáře Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 35 měst a obcí a 16 spolků a snaží se změnit dnešní problematický způsob hledání místa pro jaderný odpad. Pracuje také v radě české Klimatické koalice, kterou před lety pomohl zakládat.

 

4. Dana Kuchtová

59 let, Český Krumlov

Dana Kuchtová vystudovala Gymnázium v Českém Krumlově a Střední ekonomickou školu v Táboře (obor cestovní ruch). Pedagogickou fakultu absolvovala v Českých Budějovicích v roce 1986. Poté pracovala jako učitelka na Jazykové škole v Českých Budějovicích, na Gymnáziu a na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Současně tlumočila a překládala z němčiny, především pro německé a rakouské ekologické spolky. Po roce 1989 byla nejprve členkou, poté dlouholetou předsedkyní občanského sdružení Jihočeské matky, které bojovalo proti dostavbě JE Temelín. Členkou Strany zelených se stala v roce 2003. Od roku 2004 byla první místopředsedkyní Strany zelených a v letech 2006–2007 místostarostkou Českého Krumlova. V roce 2007 byla devět měsíců ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2009 je ředitelkou školského zařízení – dětského domova v Klánovicích. Za svou prioritu považuje reformu školství. Dlouhodobě se věnuje kritice jaderné energetiky, snaze o vyšší účast žen v politice a česko-rakouským vztahům.

 

5. Ondřej Šanda

42 let, Kaplice

Ondřej Šanda se narodil v Českém Krumlově a celý život bydlí v Jihočeském kraji. Konkrétně již mnoho let je obyvatelem Kaplice. Koordinuje místní skupinu Hnutí DUHA České Budějovice. Nejvíce se věnuje ochraně přírody a krajiny, odpadové problematice a biopotravinám. Také se snaží propagovat bezobalové obchody a biokluby. Ondřej žije tím, co hlásí. Má minimální ekologickou stopu. Profesně působí v gastronomii.

 

 

 

6. Michaela Petrová

41 let, Tábor

Michaela Petrová vstoupila do Strany zelených v roce 2005 a o rok později se stala zastupitelkou města Tábora. V současnosti zde už druhé volební období pracuje jako místostarostka. V její gesci je městská doprava, u které se snaží hlavně o její celkové zklidnění, vymístění těžké nákladní dopravy mimo město a zatraktivnění MHD tak, aby lidi motivovala k užívání namísto osobních automobilů. Dále je v její gesci správa majetku města Tábora, kde se mimo jiné věnuje složitému tématu teplárenství, ale třeba i ochraně městské půdy. Dále se prosazuje příjemnější a zelenější intravilán města, v městských lesích zavádí opatření, která pomohou zadržet vodu v krajině, a spolu s vědci pracuje na snížení hladiny fosforu v nádrži Jordán. Zmodernizovala útulek pro opuštěná zvířata, zavedla útulek pro opuštěné kočky a soustředí se na boj proti týrání zvířat. Vedle práce místostarostky se věnuje především svým dvěma dcerám a dvěma psům, ale také působení ve skautské organizaci.

 

7. Stanislav Černý, 42 let, interní auditor informační a kybernetické bezpečnosti, Libnič
8. Kateřína Wagnerová, 39 let, rodičovská dovolená / občanská aktivistka, Prachatice
9. Jan Juráš, 36 let, ekoporadce / informační pracovník, Strakonice
10. Stanislava Konvalinková, výtvarná umělkyně, Český Krumlov
11. Martin Střelec, 41 let, ekolog, ředitel neziskové organizace, Český Krumlov
12. Markéta Vrchotová, 32 let, doktorandka Přírovědné fakulty JU, Omlenice
13. Jan Kubečka, 59 let, vědecký pracovník, České Budějovice 
14. Kateřina Duchoňová, 38 let, lékařka, Jindřichův Hradec
15. Jiří Guth, 54 let, ekolog, soukromý zemědělec, Borovany
16. Anna Maršíková, 33 let, lektorka, České Budějovice
17. Ondřej Prášil, 57 let, vědecký pracovník, Třeboň
18. Helena Nutilová, 37 let, advokátka, České Budějovice
19. Karel Novák, 58 let, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Rolnička, Tábor
20. Jaroslava Dominová, 64 let, podnikatelka / důchodkyně, Český Krumlov
21. Jiří Ptáček, 44 let, galerista a kritik umění, České Budějovice
22. Lenka Greň, 32 let, rodičovská dovolená / produkční v kultuře, Tábor
23. Filip Holzer, 31 let, arborista, Třeboň
24. Petra Pixová, 35 let, lektorka a překladatelka, Hrdějovice
25. Jakub Smrčka, 46 let, ředitel muzea, starokatolický duchovní, Tábor
26. Tereza Marešová, 26 let, finanční kontrolorka, Lužnice
27. Jiří Bloch, 61 let, zaměstnanec Národního památkového ústavu, Český Krumlov
28. Dana Polenová, 50 let, asistentka advokátky, Třeboň
29. Bronislav Tomek, 39 let, historik, Jindřichův Hradec
30. Adéla Kučerová, 38 let, ředitelka Svobodné základní školy a lesní mateřské školy, České Budějovice
31. Jaroslav Jonáš, 59 let, pedagog na základní škole, Vyšší Brod
32. Eva Valachová, 43 let, vedoucí oddělení důchodového pojištění, Český Krumlov
33. Martin Smolek , 43 let, technolog, Třeboň
34. Lenka Kohoutková, 51 let, výtvarnice Regionálního muzea v Českém Krumlově, Český Krumlov
35. Libor Lev, 62 let, soukromý zemědělec, Brloh
36. Vladimíra Konvalinková, 68 let, výtvarná umělkyně, Český Krumlov
37. Josef Kadubec, 37 let, obchodník a zemědělec, Čížkrajice
38. Milada Filipová, 62 let, lékařka, Český Krumlov
39. Vít Zavadil, 47 let, podnikatel – vodní zdroje, Třeboň
40. Iva Kočíková, 59 let, keramička, Věžovatá Pláně
41. Jiří Loskot, 60 let, poskytovatel služeb v lesnictví a zemědělství, Tábor
42. Františka Novotná, 72, důchodkyně, Český Krumlov
43. Tomáš Budín, 34 let, ekonomický manažer, Třeboň
44. Kateřina Kuchtová, 21 let, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, Český Krumlov
45. Tomáš Mařík, 32 let, pedagog v mateřské škole, České Budějovice
46. Romana Panská, 48 let, ekonomka, účetní spolku Calla, České Budějovíce
47. Ondřej Holčák, 37 let, procesní analytik, Třeboň
48. Růžena Šandová, 69 let, ekoložka, Kaplice
49. Lukáš Votápek, 22 let, dispečer výroby, Třeboň
50. Miroslava Pešková, 57 let, barmanka, Pohorská Ves
51. Josef Horváth, 22 let, vysokoškolský student, Tábor
52. Martin Varecha, 34 let, burzovní makléř,  České Budějovice
53. Pavel Kuchař, 55 let, provozovatel vodní elektrárny, Tábor
54. Pavel Pejcha, 65 let, biozemědělec, Rožmitál na Šumavě
55. Svatomír Mlčoch, 65 let, právník, České Budějovice
56. Lenka Černá, 38 let, pracovnice v Public Relation, Libnič
57. Jiří Marek, 53 let, biozemědělec, péče o chráněná území, Čížkrajice

Kompletní informace o našich kandidátkách a kandidátech