7. 10. 2021

„Dilema dnešní doby, tedy Babiš vs. Antibabiš nebude tváří v tvář hrozbám, které nás díky změnám klimatu čekají, brzy nikoho zajímat“, říká Dana Kuchtová v rozhovoru o tom, co v blízké době budeme nutně řešit a jakou úlohu v tom sehrají Zelení. „Politické strany v Čechách pod vlivem Zelených a díky tlaku EU sice převzaly některé části zeleného programu, ale je to pro ně třešnička na dortu, žádné zásadní téma, tak tomu bude i v Parlamentu.“

Proč volit Zelené?

Klimatická krize je realitou současného světa – vzpomeňme na události letošního roku jako byly vichřice, tornádo, přívalové deště, tropická vedra aj. Zelení jsou jedinou stranou, která si uvědomuje, že svět je ve vážné krizi a že musíme jednat. Nebudou stačit drobné změny, ale je nutné změnit způsob, jak na tomto světě fungujeme – musíme přestat s využíváním fosilních zdrojů energie, musíme zachovat přírodu dalším generacím a současně zajistit lidem důstojný život, dostupné bydlení, ekologickou dopravu a dobré vzdělání. Pro většinu politických stran je zastavení změn klimatu okrajovým tématem, pro Zelené tématem zásadním. Budoucnost je zelená nebo nebude žádná.

Myslíte si, že Česká republika dělá dost v otázce změny klimatu? Mohla by dělat víc a co konkrétně?

Česká republika dlouho blokovala společné snažení EU o ochranu klimatu, ale nakonec souhlasila s cílem dosažení klimatické neutrality v roce 2050 a s cílem snížení emisí skleníkových plynů v EU o 55 procent do roku 2030. Na domácí půdě ale politici tyto cíle spíše znevažují a neplní je. České koncepce (např. Národní energeticko-klimatický plán, Politika ochrany klimatu a Státní energetická koncepce) nejsou v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou.

Vláda nemá připravený realistický plán odklonu od uhlí, důkazem je například to, že nevystoupila proti prodeji uhelné elektrárny Počerady soukromému vlastníkovi, dále byl udělen souhlas s rozšířením těžby na velkolomu Bílina. Vláda velmi usiluje o výstavbu nového jaderného zdroje. Bohužel však věnuje jen malou pozornost a podporu alternativnímu scénáři budoucnosti energetiky, kterým je masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, přestože na ně máme k dispozici velkorysé finanční dotace z EU, tzv. Modernizační fond. Česká republika také dlouhodobě selhává ve snahách o dosažení cílů v oblasti energetických úspor a energetické efektivity, naopak spotřeba energií narůstá a postupně roste i jejich cena.

Jak Zelení plánují transformovat společnost na nízkouhlíkovou a přispívat k zastavení změny klimatu?

Prosazujeme co nejrychlejší odklon od využívání uhlí. Výstavbu nových jaderných elektráren nepovažujeme za řešení klimatické krize. Podpoříme masivní investice do obnovitelných zdrojů energie. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) jsou sluneční a větrná energie nejlevnějšími zdroji energie. Budeme dále podporovat renovace domů, samovýrobu energie i její ukládání, rozšíříme úspěšný program Zelená úsporám, podpoříme zakládání městských elektrárenských společností. Je třeba investovat do veřejné dopravy a elektromobility, do změny odpadového hospodářství na oběhové, do ochrany přírody, do udržování vody v krajině. Ve spolupráci s průmyslem, stavebnictvím, dopravou a ostatními obory národního hospodářství vytvoříme plán pro přechod na nízkouhlíkové zdroje energie a technologie, který musí být sociálně spravedlivý.

Je hlas pro Zelené ztraceným hlasem?

V žádném případě, protože dilema dnešní doby, tedy Babiš vs. Antibabiš nebude tváří v tvář hrozbám, které nás díky změnám klimatu čekají, brzy nikoho zajímat. Politické strany v Čechách pod vlivem Zelených a díky tlaku EU sice převzaly některé části zeleného programu, ale je to pro ně třešnička na dortu, žádné zásadní téma, tak tomu bude i v Parlamentu. Čím dříve budeme volit nikoliv podle průzkumů, nikoliv podle nenávisti (tu vůči migrantům, tu vůči Babišovi), nikoliv podle milionových kampaní, ale podle srdce a přesvědčení, tím dříve budeme žít v lepší zemi.