4. 8. 2021

Jihočeští Zelení podali kandidátku do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Kandidátku vedou tři ženy – Mgr. Dana Kuchtová z Českého Krumlova, ředitelka dětského domova, Ing. Tereza Müllerová z Hracholusk, zemědělská inženýrka a průvodkyně dětí Montessori a JUDr. Helena Nutilová Ph.D., advokátka z Českých Budějovic.

„Prosazujeme masivní investice do obnovitelných zdrojů energie, změníme Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje. Solární panely budou na každé střeše škol a budov ve vlastnictví státu. Jaderná energetika není řešením klimatické krize. Zavedeme důsledné třídění biologicky rozložitelného odpadu, a výrazně tím snížíme produkci odpadů,“ říká Dana Kuchtová, lídryně jihočeské kandidátky.
„Milujeme jihočeskou krajinu a chceme o ni pečovat, zdvojnásobíme proto prostředky v programech péče o krajinu. Chceme více žen v politice a chceme, aby ženy vydělávaly stejně jako muži,“ shrnuje Tereza Müllerová, dvojka jihočeské kandidátky.

„Dobré vzdělání musí být dostupné všem v Jihočeském kraji, jsme proti rušení škol. Budeme hledat cesty, jak zvýšit prestiž učitelského povolání, mj. finančními nástroji – zavedeme automatické zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby platy odpovídaly průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných pracovníků,“ dodává Dana Kuchtová.

Chcete vědět víc o plánech jihočeských Zelených? Stačí kliknout.