12. 5. 2014

Ekologické organizace Jihočeské matky, Calla a Hnutí Duha uspořádaly 29. dubna 2014 mezinárodní konferenci „Ekonomické limity jaderné energetiky“. Mezi jejími pořadateli se činil Edvard Sequens a mezi účastníky zářila Dana Kuchtová (viz obr. 1), takto členové rady jihočeské krajské organizace SZ.

Rudi, Dana und Eike

Obr. 1: Zleva Rudi Anschober (hornorakouský zemský rada), Dana Kuchtová a Eike Hallitzky (bývalý poslanec spolkového sněmu SRN)

 

Klíčovými tématy konference byly pokles globálního významu jaderné energetiky, nepříznivé dopady navrhovaných státních podpor pro nové reaktory na energetické trhy a varianty pro rozvoj energetického systému bez nových atomových elektráren.

Energetický konzultant Mycle Schneider, globální expert na jadernou energii, řekl: „Jaderná energetika je z trhu vytlačována rychleji, než předpokládaly nejodvážnější odhady. Zatímco konkurenčním technologiím – obnovitelným zdrojům a energetické efektivitě – rychle a stabilně klesají náklady, jaderná elektřina je stále dražší.“

Aktuální zkušenosti z Finska a z Francie mu dávají zapravdu: Podle původního plánu měla být elektrárna ve finském Olkiluoto dokončena v roce 2009 po necelých pěti letech výstavby. Podle smlouvy měla AREVA postavit elektrárnu za 3,2 miliardy eur. Poslední odhad celkové ceny se pohybuje kolem 8,5 miliardy eur a spuštění se předpokládá v roce 2016. Stejné problémy má i stavba ve francouzském Flamanville.

Jan Ondřich, konzultant a energetický expert společnosti Candole Partners, řekl: „Investice do velkých nepružných zdrojů dnes nemají smysl. To platí obzvláště pro jaderné elektrárny, které mají až čtyřnásobné investiční náklady na jednotku výkonu než uhelné zdroje a jsou daleko hůře regulovatelné. V Evropě s větrnými a slunečními elektrárnami je potřeba daleko více investovat do flexibilnosti systému, ne do výroby většího množství elektřiny.“

Zahraniční i domácí experti (obr. 2) prodiskutovali z evropského i globálního pohledu ekonomické příčiny ukončení tendru na výstavbu nových bloků v Temelíně.

Obr. 2: Auditorium konference

 

Edvard Sequens, energetický expert sdružení  Calla, uzavírá: „Česká vláda stále uvažuje o stavbě nových reaktorů. Je to bláhové a ztrátové. Ani případné založení účelového státního podniku pro výstavbu nic nemění na podstatě problému – elektřina z nich bude nekonkurenceschopná. Splnění jaderných snů by tak draze zaplatili čeští daňoví poplatníci.“  

V publiku zasedla i další významná osobnost jihočeských zelených Dalibor Stráský (obr. 3).

Obr. 3: Posluchači na konferenci, první zprava Dalibor Stráský

 

 

S využitím tiskové zprávy pořadatelů konference a fotografií Jana Skalíka připravil Jiří Guth.