4. 10. 2021

Jihočeští Zelení podporují aktivity iniciativy STOP JANOCH a nesouhlasí s umístěním úložiště jaderných odpadů do lokality Janoch u Temelína.

Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje obce a nevládní organizace z míst, kde má být umístěno hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů, zveřejnila dnes svůj průzkum názorů politiků k úložišti. Průzkum byl prováděn ve třech krajích – Plzeňském, Jihočeském a v kraji Vysočina.

Stanovisko jihočeských Zelených k umístění hlubinného úložiště v lokalitě Janoch je jednoznačné NE. Lokalita Janoch u Temelína byla připojena k potenciálním lokalitám pro umístění úložiště dodatečně až po roce 2016. V ostatních vytipovaných lokalitách probíhal jejich výzkum dlouhodobě a vždy narazil na odpor místních obyvatel i samospráv. Předpoklad Správy úložišť radioaktivních odpadů, že proti umístění úložiště poblíž JETE nebudou místní protestovat, byl zcela mylný. Petici proti hledání úložiště u Temelína to podepsalo přes tři a půl tisíce lidí.

Zelení podporují aktivity iniciativy Stop Janoch. Jihočeská krajina je již velmi poškozená jadernou energetikou, jsou zde milióny tun radioaktivních a chemických látek po zpracování uranové rudy v MAPE Mydlovary, je zde Jaderná elektrárna Temelín, kvůli níž zanikly obce u Týna nad Vltavou. Jihočeský kraj má navíc platné usnesení, kterým odmítá umístění úložiště v našem kraji.

Zelení podporují výrazné posílení práv dotčených obcí a jejich obyvatel při hledání a povolování hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů. Napravíme nesplněné sliby této i předchozích vlád a prosadíme nový zákon o zapojení obcí do vyhledávání úložiště. Nebojíme se ani institutu práva veta, tedy že v případě hlubinného úložiště musí stát získat souhlas samospráv obcí, kterých se tato stavba týkat. Zelení také požadují otevření diskuze o jiných možnostech řešení problému jaderného odpadu, než je konečné uložení do hlubin Země.

Chcete se ve věci úložiště spojit se zástupkyněmi jihočeských Zelených? Jejich kontakty najdete v přiložené tiskové zprávě 4.10.2021- Úložiště- Tisková informace jihočeských Zelených