25. 3. 2021

Strana Zelených zpochybňuje strategii velkokapacitního spalování odpadů v Českých Budějovicích

V pátek 5. června 2020 projednalo zastupitelstvo města dlouhodobou strategii Teplárny České Budějovice, která počítá s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). To by mělo stát na místě současné uhelné výtopny ve Vrátě.

Z pohledu Zelených má ovšem návrh řadu významných nedostatků. „Z našeho pohledu je navržená kapacita 160 tisíc tun neodůvodněně vysoká. Jestliže do roku 2035 musíme zvýšit míru recyklace na 65 procent všech komunálních odpadů, bude problematické naplnit ji ze zdrojů v kraji. Reálně proto hrozí, že se odpad bude dovážet odjinud“, říká spolupředseda budějovických Zelených Stanislav Černý.

Zelení považují za rozporuplné i financování výstavby. Předložené dokumenty uvádějí, že vyjde na 3,65 miliardy korun a současná strategie neřeší, kde budou získány a kdo spalovnu postaví. „A to nepočítáme náklady na likvidaci toxické strusky a popílku. Při navržené kapacitě spalovny přitom ročně půjde přibližně o sto miliónů korun“, tvrdí Černý.

Zelení oceňují doporučení zastupitelstva pro Radu města, aby většina odpadů pocházela z území Jihočeského kraje a významná část odpadů byla dopravována na místo určení po železnici. Bohužel neprošlo doporučení, aby definitivní kapacita vyplynula z jednání s jihočeskými obcemi a byl zajištěn větší vliv veřejného sektoru na provoz ZEVO. Neprošel ani požadavek Pirátského klubu s podporou Zelených, aby celá strategie byla schválena teprve tehdy, až bude vyjasněn způsob jejího financování. „Měli bychom si uvědomit, že stále mluvíme o spalovně. A že odpad z ní bude toxický. Právě proto Zelení usilují o to, aby její kapacita byla co nejmenší, a aby zároveň byl projednán systém efektivnější recyklace odpadů“, říká Černý.