19. 5. 2014

Šumavská příroda je společným přírodním pokladem evropského významu, o který musí důsledně pečovat všechny tři země, na jejichž území leží. Našim potomkům bychom měli umět předat toto dědictví rostlinných i živočišných druhů (mezi nimiž jsou i druhy endemické) a fungujících ekosystémů ještě v lepším stavu, než jsme je dostali sami.
Představitelé českých, bavorských a hornorakouských zelených se shodli na následujících prvcích společné péče o šumavskou přírodu:
– čelit všem snahám o zmenšování plochy chráněných území, na kterých by ochrana přírody ustupovala krátkozrakým zájmům na ekonomické využití;
– zásadně odmítnout projekt stavby lanovky a sjezdovky na Hraničník (Hochficht), která významně poškodí přírodu nejen v místě, ale v celé oblasti pravého břehu Lipna;
– podpořit všechny smysluplné kroky, které povedou k ochraně, šíření i návratu vzácných druhů a unikátních šumavských biotopů;
– posílit ochranu přírodních procesů, především zodpovědně vymezit a dlouhodobě chránit vhodná území, která jsou ponechána samovolnému vývoji bez zbytných lidských zásahů;
– zlepšit přeshraniční spolupráci a přenos zkušeností a společně pečovat o ekosystémy, které neznají hranice. Naším cílem je nejen spolupráce správ obou národních parků, ale i ochrana lokalit soustavy Natura 2000 ve všech třech státech;
– národní park je pro turisty jedinečná příležitost obdivovat přírodní procesy, seznámit se s nimi a pochopit je v širších časových souvislostech. K tomu je potřeba vstřícnost všech aktérů na jedné straně, na druhé straně pak nezbytná regulace vyplývající z počtu a různorodosti návštěvníků;
– zvláště na české straně Šumavy chybí dlouhodobý a stabilní koncept vývoje území, ve kterém by byly propojeny zájmy obyvatel a ochrany přírody. Velkou šancí pro Šumavu je právě rozvoj turistiky ohleduplné k přírodě. Zelení nabízejí pomoc při formulaci takového konceptu.

                                                                                                                                                                                                                                                          Vimperk, 19. května 2014

 

Za jihočeskou krajskou organizaci Strany zelených Jiří Guth, předseda organizace

Za plzeňskou krajskou organizaci Strany zelených Jan Cina, předseda organizace

Za bavorskou zemskou organizaci Společenství 90/Zelených Eike Hallitzky, bývalý poslanec Bavorského zemského sněmu

Za hornorakouskou zemskou organizaci Zelených – Zelené alternativy Ulrike Schwarz, místopředsedkyně (zástupkyně mluvčí) organizace a poslankyněSchwarz, místopředsedkyně (zástupkyně mluvčí) organizace a poslankyně zemského sněmu

 

Zde v příloze je německé znění s vlastnoručním podpisem Ulrike Schwarz:
Böhmerwaldmemorandum