15. 8. 2019

Tisková zpráva Rady jihočeské krajské organizace Zelených z 15 .srpna 2019

Nesouhlasíme se lživou kampaní Jihočeského kraje, která tvrdí, že se z bezzásahových zón v Národním parku Šumava stává mrtvá nebo měsíční krajina.

V mezinárodně uznávaném národním parku je třeba podporovat vývoj přírodních procesů, a proto je třeba si uvědomit, že v nejcennějších územích NP Šumava, kde si příroda pomůže sama, není nutné zasahovat. 

Příroda si s procesem zalesnění lokalit postižených disturbancemi dokáže poradit mnohem kvalitněji a prospěšněji, než nejlepší lesní hospodář a to právě s ohledem na lokalitu, ve které se obnova děje. V rámci Národního parku Šumava se proti kůrovci zasahuje v méně cenných územích, tak jak je to naprosto běžné i v hospodářských lesích v celé České republice. Odborníci z NP Šumava a vědci z univerzit prováděli v letech 2008-2018 výzkum na více než 1100 plochách na území celého národního parku. Z tohoto výzkumu je z vědecky podložených dat jasné, že průměrná obnova je více než 6000 ks stromků na jeden hektar. Toto je dostatečný počet semenáčků pro další rozvoj lesních ekosystémů v daném území. Tento les je plný mladých semenáčků a to nejen smrku, ale i listnatých druhů. Stačí se jen jít do daných lokalit projít pěšky, mít otevřené oči a každý pozná, že tento tzv. “suchý les“ je ve skutečnosti plný života

Jihočeský kraj zaplatil za kampaň „Poslední šance pro Šumavu“ přes 2 miliony Kč včetně DPH a to za velmi podivných podmínek. Tento krok je dle našeho názoru jen zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků oknem, podobně jako investice do krajského letiště. Myslíme, že je mnohem prospěšnější směřovat krajské investice například do podpory integrované veřejné dopravy či do sociálních služeb, než platit nemalé peníze za kampaň, která je plná nepravd a záměrných manipulací, které mají za cíl vyvolat v lidech strach. Navíc představitelé Jihočeského kraje tento problém ještě více gradují podáním žaloby na novou zonaci národního parku a to jednomyslně prostřednictvím Rady kraje, kde sedí zástupci ČSSD, PRO JČ, Jihočeši 2012 a KDU-ČSL.

Jihočeský kraj v nejnovějším prohlášení na facebooku píše: „Největší riziko vidíme v tom, že odumírají obrovské plochy lesa v krátkém čase. To přeci musí mít obrovské dopady na přírodu a vodu.“ Z tohoto prohlášení je zřejmé, že tito lidé přírodním procesům nerozumí. V nejcennějších částech národních parků je přirozený koloběh rození, života a umírání právě takový, jaký má v bezzásahových územích být.

Vyzýváme členy Rady i zastupitelstva Jihočeského kraje, aby se na tento problém nedívali jen z vrtulníku či silnice, ale šli se podívat dovnitř do tzv. mrtvého lesa v doprovodu odborníků ze správy NP Šumava nebo vědců z řady univerzit, kteří problematice lesních ekosystémů rozumí a přírodní procesy respektují jako vhodnou cestu obnovy bezzásadových území zasažených různými disturbancemi. Pokud je někde problém, není to na Šumavě, ale v hospodářských lesích a právě na hospodaření v těchto lesích by měla směřovat pozornost představitelů Jihočeského kraje především.