12. 3. 2024

Tisková zpráva krajské organizace Strany zelených Jihočeského kraje z 8. března 2024

Podle představ hejtmana Martina Kuby a firmy ČEZ by v Jihočeském kraji měl vzniknout Jihočeský jaderný park – první (ne)malý modulární reaktor v České republice a výzkumné i výrobní provozy u českobudějovického letiště. A právě umístění modulárního reaktoru vychází vstříc návrh aktualizace krajského územního plánu, jejíž projednání se dnes uskutečnilo na Krajském úřadě. Jihočeští Zelení upozorňují na nesmyslnost plánu z energetického hlediska a vadí jim navýšení zátěže, kterou musí obyvatelé kraje nést v důsledku jaderného průmyslu v míře vrchovaté již dnes.

Kromě provozu dvou atomových reaktorů v Temelíně, k nimž mohou přibýt dva nové, musí být v kraji pod kontrolou doposud patrné pozůstatky po těžbě uranu, dokončuje se zakrytí největší jihočeské ekologické zátěže – obrovských odkališť s více než 36 miliony tun toxických radioaktivních kalů po zpracování uranové rudy a v kontejnerech v meziskladu, jehož rozšíření je v přípravě, chladne vyhořelé jaderné palivo. Tento odpad i další, po statisíce let nebezpečné vysoceradioaktivní odpady, by pak mohly skončit v hlubinném úložišti také na území našeho kraje, kde je jedno ze čtyř míst prověřovaných státem.

Z energetického hlediska jde o nesmyslný projekt, protože dva reaktory sovětské konstrukce VVER 1000 v Temelíně již nyní pokrývají čtyřnásobně spotřebu elektřiny na území kraje a přenosy na dlouhé vzdálenosti zvyšují ztráty v sítích. Navíc zahraniční typy modulárních reaktorů, o kterých uvažuje firma ČEZ, neopustily „rýsovací prkna“, jde o nikde nevyzkoušené technologie. A konečně jde o elektrárny, které mohou mít až 700 MW výkonu, a tedy by byly jen o něco málo menší než reaktory stávající.

Stanislav Černý, spolupředseda krajské organizace Zelených Jihočeského kraje a lídr kandidátky do krajských voleb, řekl: „Nemyslím si, že sázka na jádro a konkrétně v tomto případě na malé modulární reaktory je ten správný krok. Stát plánuje vynaložit obrovský balík peněz, které by mohly být využity jinde a účelněji, například do modernizace distribuční sítě a OZE. Navíc stále není ani vyřešen problém, co se vzniklým radioaktivním odpadem.“

„Kraj by se měl zabývat spíše tím, jak decentralizovat zdroje energie a jak zpřístupnit obnovitelné zdroje občanům, a tím jim energii zlevnit a nezatížit další generace předraženou výstavbou nových reaktorů. Poločas rozpadu jaderného odpadu je minimálně 30 tisíc let a technologie úložišť není dořešena. Je to jako sedět na jaderné bombě.“ prohlásila Pavla Setničková, dvojka na kandidátce jihočeských Zelených v  krajských volbách.

Více informací Vám poskytnou:

Stanislav Černý, lídr kandidátky jihočeských Zelených do krajských voleb a spolupředseda krajské organizace Zelených Jihočeského kraje, tel.: 604234497, e-mail.: st.cerny01@gmail.com
Pavla Setničková, kandidátka jihočeských Zelených do krajských voleb, tel.: 731647496, e-mail: psn@centrum.cz
Dana Kuchtová, spolupředsedkyně krajské organizace Zelených Jihočeského kraje, tel.: 608243335, e-mail: dana.kuchtova@zeleni.cz

Poznámka:
[1] Veřejné projednání návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se uskutečnilo dne 8. března 2024 od 14:00 v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dv. 2.010 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích. Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit písemně do 7 dnů od veřejného projednání.

Dokument ke stažení:
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/media/Soubory/zur/zur_aktualizace_13/13AZUR_navrh_VP_240205.pdf