2. 9. 2020

V Jihočeském kraji má dle posledních návrhů Správy úložišť radioaktivních odpadů pokračovat hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů. Nově je navrženo průzkumné území Janoch mezi obcemi Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Purkarec, Olešník a Temelín.

Zelení nesouhlasí s plány na umístění hlubinného úložiště v Jihočeském kraji, který je již dostatečně postižen jadernou energetikou – máme tu haldy a další pozůstatky po průzkumné těžbě uranu, jedovatá odkaliště po zpracování uranu v Mydlovarech a také dva velké atomové reaktory, které připravily o domovy na tisíc lidí, a také skladem vyhořelého paliva.

Zelení dlouhodobě podporují odpor vedení obcí i jejich obyvatel vůči plánům státních úřadů najít a postavit blízko jejich domovů konečné hlubinné úložiště. Chybí nám slibovaný zákon o zapojení obcí do vyhledávání úložiště. Chaotický postup státu s účelovým přidáváním lokalit nevzbuzuje důvěru, že vybraná místa zaručí dlouhodobou bezpečnost. A zejména pak postrádáme debatu o jiných možnostech naložení s problematickým dědictvím jaderné energetiky, než je jeho odklizení do zemských hlubin.