22. 9. 2021

Dostupnost bydlení v Česku je druhá nejhorší v Evropě. Za nový byt dáte 166 svých celých platů, nebo na něj budete šetřit 56 let. Vyjde Vás na víc než 12 ročních platů, což je cca. 5 400 000 Kč. To mluvíme o vlastnickém bydlení. Drahé je i nájemní bydlení. Za dvoupokojový byt v Praze běžně zaplatíte nájem 15 000,- Kč a více, v Českém Krumlově podle realitních kanceláří trochu méně, s výjimkou atypických prostorů. Problém platit nájem ve městech už mají někteří senioři, samoživitelky a nízkopříjmové skupiny.

V Českém Krumlově právě vzniká nová čtvrť pro 3,5 tisíce lidí v areálu bývalých kasáren ve Vyšným. Budete si v ní moci dovolit bydlet Vy nebo Vaše děti? Bude bydlení v Českém Krumlově dostupné nebo drahé? Tyto otázky jsme si pokládali na besedě, kterou jsem zorganizovala v Prádelně minulý týden. Byla jsem mile překvapená, že se besedy zúčastnili místostarosta města, J. Hermann, dále zastupitelé P. Šandera a M. Střelec a také městský architekt O. Busta. Bohužel přišlo málo těch, kterých se téma dostupného bydlení nejvíc týká – mladí obyvatelé Českého Krumlova.

O své zkušenosti místostarostky Prahy 6 a radní pro územní rozvoj města Prahy se na besedě podělila Petra Kolínská. O zahraničních zkušenostech s dostupným bydlením hovořil architekt Jan Vlach. Debatovali jsme o tzv. Masterplanu – urbanistické studii ateliéru A 8000 pro novou čtvrť ve Vyšným. Naším hlavním cílem bylo otevřít diskuzi o dostupném bydlení. Podle našeho názoru by nová čtvrť měla zahrnovat různé formy bydlení pro různé skupiny obyvatel, především bydlení nájemní, dále vlastnické i družstevní.

Hlavní poučení, které jsme se snažili zprostředkovat, je neprodávat pozemek, který patří městu, jako celek jednomu developerovi s nevymahatelným příslibem, jak se pozemek využije. Tato chyba se stala se všemi pražskými velkými brownfieldy. Opakováním této chyby by mohla vzniknout monofunkční čtvrť pro bohatší klientelu, ale město by opět nemělo byty pro důležité profese jako jsou zdravotní sestry, učitelé, policisti aj. I nadále by však zůstala městu zátěž ve formě investic do občanské vybavenosti (např. školy, školky) a do veřejné infrastruktury. Ideální je v případě prodeje části pozemků prodávat vždy se závazným, a tedy vymahatelným rozhodnutím o dané podobě území, nejlépe v podobě regulačního plánu. Variantou jsou i plánovací smlouvy s developery jako např. na Praze 7 nebo Praze 10.

Financování výstavby bytů má být vícezdrojové – z veřejných peněz, od soukromých investorů i alternativní formou, např. družstevním bydlením nebo tzv. baugruppe. Soukromí investoři by měli být zavázáni příspěvkem na občanskou vybavenost a veřejnou infrastrukturu a také např. výstavbou bytů, které za nákladové ceny poskytnou městu k dispozici. Alespoň 30% bytů by mělo zůstat ve vlastnictví města a mělo by tak pokrýt dostupné bydlení pro střední a nízkopříjmové skupiny obyvatel, ev. i pro sociálně zranitelné skupiny (lidé s postižením, lidé v sociální nouzi aj.)

Věříme, že vedení města bude dále ochotno o podobě nové čtvrti diskutovat s veřejností i s odborníky. Na diskuzi se těším a vyzývám k ní občany Českého Krumlova i vedení města – bydlení je základní lidskou potřebou, je podmínkou soudržné společnosti a udržitelného rozvoje. Starat se o bydlení není jen úkolem jednotlivce, ale i státu a obce.

Dana Kuchtová

Záznam debaty Bude bydlení v Českém Krumlově nebo drahé? můžete shlédnout zde