15. 4. 2023

Tisková zpráva, 15. 4. 2023, České Budějovice

Jihočeští Zelení se dnes zúčastnili akce nazvané Den proti úložišti pořádané místními občany z iniciativy Stop Janoch, kteří nesouhlasí s umístěním úložiště vysoceradioaktivních odpadů v lokalitě Janoch u Temelína.

„Je důležité, že i v lokalitě u JETE jsou aktivní lidé, kteří odmítají jen přihlížet, jak u Týna nad Vltavou vzniká další obrovská stavební a  radioaktivní zátěž krajiny – úložiště vyhořelého jaderného paliva (VJP). Pozitivním signálem byla účast starosty obce Temelín a tří zastupitelů Temelína na této akci. Ve svých vyjádřeních prezentovali jasný názor proti umístění úložiště do této lokality, což velmi oceňuji,“ říká Dana Kuchtová, spolupředsedkyně jihočeských Zelených.

Akce Den proti úložišti probíhala současně ve všech čtyřech lokalitách, které Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vybrala jako vhodné pro hledání hlubinného úložiště – v Březovém potoce na Klatovsku, v Hrádku na Jihlavsku, v Horce na Třebíčsku a v Janochu u
Temelína. Impulsem pro tuto akci byla žádost Správy úložišť radioaktivních odpadů o povolení průzkumných geologických vrtů. Obce a občané z vybraných lokalit cítí, že je stát podvedl, protože nemají žádnou možnost průzkumné vrty odmítnout, mohou se k nim pouze
vyjádřit, ale jejich připomínky nemusí být akceptovány.

„Zelení odmítají takový postup státu, který nedává místním samosprávám možnost rozhodnout o tom, co bude umístěno v jejich obci. Obce mají být rovnocennými partnery pro SÚRAO a ministerstva. Není možné změnit zásadně krajinu a život v oblasti a čekat, že obce
budou pouze přihlížet a souhlasit,“ říká Stanislav Černý, spolupředseda jihočeských Zelených.

Dana Kuchtová, +420608243335, e-mail: dana.kuchtova@zeleni.cz
Stanislav Černý, +420604234497, e-mail: stanislav.cerny@zeleni.cz