2. 4. 2014

Premiér Sobotka podpořil výstavbu nového uranového dolu na Jihlavsku, v blízkosti Brzkova. Toto rozhodnutí zdůvodnil premiér potřebou vytvořit nová pracovní místa, protože bude ukončen provoz v uranovém dole Rožná.

Těžba uranu u Jihlavy je podle názoru  krajských organizací Strany zelených v jižních Čechách a na Vysočině ekonomickým a ekologickým nesmyslem. Navíc je v rozporu s platnou surovinovou politikou České republiky, která počítá s ukončením těžby uranu.

„Následky po těžbě a zpracování uranové rudy stát sanuje miliardami ze státního rozpočtu.  Například zahlazení následků po zpracování uranové rudy v MAPE Mydlovary v jižních Čechách již stálo 4 miliardy korun a sanace škod po těžbě uranu jen v oblasti Stráže pod Ralskem přijdou státní rozpočet ještě na nejméně 30 miliard korun,“ říká Jiří Guth, předseda jihočeské SZ.

„V Brzkově by navíc náklady na těžbu byly vyšší – bylo by třeba vybudovat znovu šachtu, která je uzavřená a zaplavená.  Uranová ruda vytěžená u Brzkova se má vlakem převážet do Rožné, kde by se zpracovávala v chemické úpravně. K tomu by bylo třeba postavit několik kilometrů dlouhou železniční vlečku. Dále by bylo třeba rekonstruovat odkaliště v Rožné tak, aby mohlo pojmout další odpady po zpracování uranové rudy. Tyto peníze státní podnik Diamo nemá. Mají ale daňoví poplatníci dotovat rozvoj uranového průmyslu?“ ptá se Tomáš Hermann, předseda vysočinské SZ.

Těžba a zpracování rudy devastuje přírodu a škodí obyvatelům v okolí natolik, že vznikl celoevropský společenský konsensus o ukončení této činnosti. Rožná je posledním místem ve střední a západní Evropě, kde se těží a zpracovává uran.

„Z politického hlediska je krátkozraké přihlížet pouze k zájmům zaměstnanců jednoho, byť významného zaměstnavatele regionu, tedy firmy GEAM. Ostatní místní zaměstnavatelé, především v oblasti cestovního ruchu nebo zemědělství, budou ve svém podnikání ohroženi.  Nadšeni nebudou ani lidé, kolem nichž se budou dva milióny tun radioaktivní rudy převážet od Brzkova do Rožné,“ konstatuje Hana Konvalinková, místopředsedkyně vysočinské krajské organizace SZ.

„Vláda ignoruje místní obyvatele – jinak by jim záměr o těžbě uranu nevzkázala přes média. Arogantní přístup k místním samosprávám se politikům nemusí vyplatit v komunálních volbách, přesto je jaderná lobby zřejmě stále významnějším partnerem pro politiky než místní samosprávy,“ říká Stanislav Kovář, člen rady jihočeské krajské organizace SZ a kandidát na senátora na Vysočině.

Zelení vyzývají premiéra Sobotku, ministry a ministryně jeho vlády k dodržování cílů surovinové politiky státu. Důrazně žádají objektivní ekonomickou analýzu záměru těžby uranu na Jihlavsku před podporou projektu a respektování názorů obyvatel a starostů obcí, na jejichž životy bude mít nová těžba uranové rudy velký vliv.

—————

Kontakty:

Jiří Guth, předseda jihočeské krajské organizace SZ, tel. 602 682 902, e-mail: jiri.guth@zeleni.cz

Stanislav Kovář, člen krajské rady jihočeské SZ, tel. 604 602 972, e-mail: aspektrum@volny.cz

Tomáš Hermann, předseda vysočinské krajské organizace SZ,tel.603 158 613,

e-mail: tomas.hermann@zeleni.cz

Hana Konvalinková, místopředsedkyně vysočinské krajské organizace SZ, tel. 604 842 626