Víte, že za nás kandidují ředitelka dětského domova, ekolog nebo advokátka? Víte, že na prvních šesti místech kandidátky máme čtyři schopné a kompetentní ženy? Seznamte se s námi! 

 

 

1. Dana Kuchtová

60 let, členka Strany Zelených, lídryně kandidátky 

Dana Kuchtová vystudovala Gymnázium v Českém Krumlově a Střední ekonomickou školu v Táboře (obor cestovní ruch). Pedagogickou fakultu absolvovala v Českých Budějovicích, v roce 1986, obor čeština-němčina. Poté pracovala jako učitelka na Jazykové škole v Českých Budějovicích, na Gymnáziu a na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. V letech 2006–2007 byla místostarostkou Českého Krumlova, v roce 2007 se stala ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2009 je ředitelkou školského zařízení – Dětského domova v Klánovicích. Na Univerzitě J.A.Komenského vystudovala dvouletý kurz speciální pedagogiky.

Po roce 1989 byla nejprve členkou, poté dlouholetou předsedkyní občanského sdružení Jihočeské matky, které bojovalo proti dostavbě JE Temelín. Členkou Strany zelených se stala v roce 2003, byla první místopředsedkyní Strany zelených a později členkou předsednictva a republikové rady. Tlumočí a překládá z němčiny, zajímá ji literatura, hudba a miluje své výjimečné rodné město Český Krumlov.

 

2. Tereza Müllerová

40 let, členka Strany Zelených

Tereza Müllerová pochází z Benešova u Prahy, vystudovala Střední veterinární školu v Českých Budějovicích. Pracovala na pražské veterinární klinice. Do Českých Budějovic se vrátila na Jihočeskou univerzitu, kde vystudovala inženýrský obor krajinná ekologie. Poté pracovala při doktorském studiu na oddělení Ekologie lesa Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky (nyní CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Zde se věnovala tématu sledování a predikce hynutí smrku v podmínkách klimatické změny. Zajímá ji ochrana přírody a krajiny a možnosti ochrany přírodních zdrojů. Zároveň se zajímá o problematiku lidských práv, například rodinného práva, a to zejména v oblasti mateřství a rodičovství (svobodná volba péče a respektování práv v těhotenství, při porodu a následně ve výchově a vzdělávání dětí). Spoluzakládala multikulturní festival Budějovický Manifest a spolupořádala Evropský den proti rasismu. Je členkou spolku na ochranu zeleně Pelyněk v Prachaticích. Žije na malém hospodářství u Netolic, kde vychovává dvě dcery a stará se o několik zvířat. Zaměstnaná je jako průvodkyně v Montessori dětské skupině při ZŠ Národní v Prachaticích. Působí rovněž jako laktační poradkyně, lektorka ergonomického nošení děti a poradkyně kontaktního rodičovství.

 

3. Helena Nutilová

38 let, členka Strany Zelených

Helena Nutilová je advokátkou z Českých Budějovic. V rámci doktorského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se věnovala tématu ochrany osobních údajů. V minulosti spolupracovala s neziskovou organizací Iuridicum Remedium a v současné době se účastní činnosti spolku Pro bono aliance, který sdružuje právníky usilující o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Helena se zasazuje zejména o větší dostupnost právní pomoci. V letech 2014-2020 působila jako externí přednášející při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Má ráda filmy Larse von Triera, koupání v moři za úplňku a asijskou kuchyni.

 

 

 

 

4. Edvard Sequens

55 let, člen Strany Zelených

Edvard Sequens žije v Borovanech. Je předsedou spolku Calla – Sdružení pro záchranu prostředí v Českých Budějovicích, ve které pracuje jako energetický konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky. Absolvoval VVTŠ v Liptovském Mikuláši, obor automatizované systémy řízení. Pracoval v Nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a rovněž jako externí poradce ministra životního prostředí. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiky Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Svůj čas věnuje také práci sekretáře Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 35 měst a obcí a 16 spolků a snaží se změnit dnešní problematický způsob hledání místa pro jaderný odpad. Pracuje také v radě české Klimatické koalice, kterou před lety pomohl zakládat.

 

 

5. Petr Mikuláš

25 let, člen Strany Zelených

Petr Mikuláš učil na SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí, obor přírodovědné lyceum. V rámci studijních aktivit vytvořil naučnou stezku Lom svatá Anna v Táboře a účastnil se ekologického projektu na téma trvale udržitelného rozvoje v rámci spolupráce Visegrádské čtyřky. Následně studoval divadelní vědu, kde se v diplomce zabýval přírodním divadlem na Písecku. Zajímalo ho, jak umělci ve svých literárních dílech reflektovali změny v krajině ve dvacátých letech minulého století – zejména narovnávání říčních toků kvůli snadnější regulaci hladiny vody během povodní. Založil spolek Divadlo Forum, kde pořádají divadelní představení a diskuse. Od září 2021 učí na základní škole ve Veselí nad Lužnicí výtvarnou výchovu. Žije a nadále chce žít v Táboře.

 

 

 

6. Kateřina Wagnerová

40 let, členka Strany Zelených

Pochází z Prachatic, vystudovala SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí. Zájem o přírodu a její ochranu se u ní probudil už na prvním stupni základní školy. Od té doby se problematikou spojenou s ochranou přírody a ekologií zabývá stále -více či méně intenzivně. Je předsedkyní spolku Pelyněk, který se mimo jiné věnuje ochraně městské zeleně, a členkou spolku Živá vila, který se dlouhodobě snaží o záchranu prvorepublikové Kralovy vily v Prachaticích. Svůj život, rodinu a domov se snaží vést ve smyslu „Zero Waste“. Je nadšenou zastánkyní netoxické domácnosti.

 

 

 

 

 

7. Jiří Guth Jarkovský, 55, ekolog, soukromý zemědělec Borovany, člen Strany zelených
8. Petra Pixová, 36, lektorka a překladatelka, Hrdějovice, členka Strany zelených
9. Ondřej Šanda, 43, kuchař a ekolog, Kaplice, člen Strany zelených
10. Eva Valachová, 44, vedoucí oddělení důchodového pojištění Český Krumlov, členka Strany zelených
11. Jan Juráš, 37, muž, ekoporadce, informační pracovník Strakonice, bez politické příslušnosti
12. Kateřina Kuchtová, 22, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, Český Krumlov, členka Strany zelených
13. Jan Kubečka, 60, vědecký pracovník, České Budějovice, člen Strany zelených
14. Jaroslava Dominová, 65, podnikatelka (v důchodu), Český Krumlov, členka Strany zelených
15. Josef Horváth, 23, vysokoškolský student, Tábor, člen Strany zelených
16. Věra Váchová,  členka Strany zelených
17. Libor Lev, 63, soukromý zemědělec, Brloh, člen Strany zelených
18. Bronislav Tomek, 40, historik, Jindřichův Hradec, člen Strany zelených
19. Martin Střelec, 42, ekolog a projektový asistent, Český Krumlov, člen Strany zelených
20. Jiří Ptáček, 45, galerista, České Budějovice, člen Strany zelených
21. Josef Kadubec, 38, obchodník a zemědělec, Čížkrajice, člen Strany zelených
22. Stanislav Černý, 43, interní auditor informační a kybernetické bezpečnosti, Libníč, člen Strany zelených